Carrie's Cosmo

We couldn’t help but wonder, is this the perfect pink? Carrie’s Cosmo shakes up a mid-tone pink with a dash of cool undertones. Finished with an opaque twist, it’s best served chilled.

  • 100% Gel system
  • Highly pigmented for easy coverage
  • Non-shrink and Non-Yellowing
  • Up to 4 weeks long lasting formula
  • LED and UV curable
  • Fast soak-off removal

One bottle can achieve up to 110 sets

Đại diện màu sắc:
Mọi nỗ lực được thực hiện để đảm bảo rằng tất cả hình ảnh sản phẩm của chúng tôi là chính xác nhất có thể. Do cài đặt màu/độ phân giải trên các thiết bị điện tử, màu thể hiện có thể khác một chút so với sản phẩm vật lý.

+ Thành phần

TO BE FEATURED TAG
#gelbottlecarriescosmos

Instagram gallery

Discover more