GelPot 5

GelPot is ideal for sculpting to achieve natural, thin-looking extensions with the strength of acrylic. It can be used over tips and natural nails or with forms.

  • Please use with TGB Rubber Base or Nude Builder (BIAB™)
  • Thick consistency
  • Self-levelling hard gel (file-off)
  • No smell or harmful chemicals
  • 30 mL

This product is for professional nail technicians who are experienced with thick gel. 

Đại diện màu sắc:
Mọi nỗ lực được thực hiện để đảm bảo rằng tất cả hình ảnh sản phẩm của chúng tôi là chính xác nhất có thể. Do cài đặt màu/độ phân giải trên các thiết bị điện tử, màu thể hiện có thể khác một chút so với sản phẩm vật lý.

TO BE FEATURED TAG
#nudegelpot5

Instagram gallery

Discover more