Peach Daiquiri

  • 100% Gel system;
  • Highly pigmented for easy coverage;
  • Non-shrink and Non-Yellowing;
  • Up to 4 weeks long lasting formula;
  • LED and UV curable;
  • Fast soak-off removal;

One bottle can achieve up to 110 sets.

Peach daiquiri is the perfect true peach shade. Smooth and soft with just the right touch of creaminess. Like the cocktail itself, Peach daiquiri complements everything.

Đại diện màu sắc:
Mọi nỗ lực được thực hiện để đảm bảo rằng tất cả hình ảnh sản phẩm của chúng tôi là chính xác nhất có thể. Do cài đặt màu/độ phân giải trên các thiết bị điện tử, màu thể hiện có thể khác một chút so với sản phẩm vật lý.

+ Thành phần

TO BE FEATURED TAG
#gelbottlepeachdaiquiri

Instagram gallery

Discover more