Honey

  • 100% Gel system;
  • Highly pigmented for easy coverage;
  • Non-shrink and Non-Yellowing;
  • Up to 4 weeks long lasting formula;
  • LED and UV curable;
  • Fast soak-off removal;

One bottle can achieve up to 110 sets.

Honey, the sweet nectar of nudes is a soft and warm pale tone which never looks out of place and oozes sophistication. Who needs bling when your nails can be dripping in a new classic, honey? Best of all, it’s still 100% vegan.

Đại diện màu sắc:
Mọi nỗ lực được thực hiện để đảm bảo rằng tất cả hình ảnh sản phẩm của chúng tôi là chính xác nhất có thể. Do cài đặt màu/độ phân giải trên các thiết bị điện tử, màu thể hiện có thể khác một chút so với sản phẩm vật lý.

+ Thành phần

TO BE FEATURED TAG
#gelbottlehoney

Instagram gallery

Discover more